Kuopion Tanssistudio on tanssin taiteen perusopetuksen oppilaitos. Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskeva ohjeistus tulee Opetus – ja Kulttuuriministeriöltä joka on laadittu THL:n suosituksia seuraten.

Ohjeistus löytyy täältä:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+Ohje+lasten+ja+nuorten+harrastustoiminnan+j%C3%A4rjest%C3%A4misest%C3%A4%2C+rajoittamisesta+ja+keskeyttamisest%C3%A4.pdf/f5c0e9e9-d9df-9d27-1c34-7847df1abb91?t=1612263834846

Tällä hetkellä Kuopion Tanssistudion kaikki tunnit pidetään normaalisti kontaktiopetuksena. Oppilailla on mahdollisuus osallistua tunneille halutessaan myös etäyhteyden välityksellä.

Tanssikoulun hygieniaohjeen mukaisesti tanssitunneille tullaan oireettomana ja tanssikoululla suositellaan maskin käyttöä. Maskin käyttöä myös tanssitunneilla suositellaan, mikäli kyseessä on tunti jossa se on mahdollista.

Mikäli Kuopio siirtyy koronaviruksen leviämisvaiheeseen, aikuisten opetuksessa siirrytään välittömästi etäopetukseen. 12-18v nuorten kohdalla toimimme ylläolevan opetushallituksen suosituksen puitteissa ja harkitsemme etäopetuksen tarpeen ryhmäkohtaisesti.