Opettajat

”Haluan tarjota oppilailleni sekä haasteita, että onnistumisen kokemuksia, ja innostaa kaikenikäisiä liikkumaan ja tanssimaan!” – Tiina-Maria

”Tanssinoppiminen on elämys, joka jokaisen tulisi kokea” – Elina

A.Kos. – ANNA KOSKI

annakoski@kuopiontanssistudio.fi

Anna Koski on toiminut klassisen baletin ja karakterin opettajana Tanssistudiolla jo yhdeksän vuotta. Hän on opettajana vahva asiantuntija ja omaa monipuolisen kokemuksen tanssinopetuksesta eri ikäryhmille. Anna on valmistunut tanssinopettajaksi Karjalan Kulttuuri-instituutista vuonna 1989. Siellä hänen opintonsa painottuivat koreografisiin aineisiin. Valmistuttuaan tanssinopettajaksi, Anna on suorittanut korkeakoulututkinnon Pietarin Valtion Kulttuuriakatemiassa valmistuen vuonna 1995 kulttuuripedagogiksi.

Anna on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa vuonna 2012 tehtyä daCi-projektia, joka huipentui Taiwanin daCi-konferenssiin kesällä 2012. Annan vastuualueisiin kuuluu myös suomalais-venäläisten tanssi-ja taideyhteistyöprojektien suunnittelu ja toteutus yhdessä Kuopion Tanssistudion venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Syksyllä 2012 Anna osallistui myös Oulun Avoimen Ammattikorkeakoulun järjestämään Folk Jam – ohjaajakoulutukseen.

E.T. – ELINA TURPEINEN

elina@kuopiontanssistudio.fi

Elina Turpeinen on Kuopion Tanssistudion rehtori. Hän on valmistunut nyky-ja jazztanssin opettajaksi Savonia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2009, ja sen jälkeen hän on suorittanut mm. klassisen baletin erikoistumisopinnot sekä Limon tekniikan opintoja ulkomailla. Elina on opettanut Kuopion Tanssistudiolla jo vuodesta 2005 alkaen, ja sen lisäksi hän on työskennellyt mm. Kajaanin Tanssiteatterissa, Cat People Showschoolissa, Pohjois-Karjalan Avoimessa Kesäyliopistossa sekä Kuopio Tanssii ja Soi festivaaleilla tanssinopettajana. Opettajana Elina on monipuolinen ja kokenut, ja hän painottaa opettaessaan yksilön huomioimista sekä anatomista tiedon integroimista tanssin opetukseen.

T-M.P. – TIINA-MARIA PÖLKKI

tiinamaria@kuopiontanssistudio.fi

Tiina-Maria Pölkki on valmistunut nyky-ja jazztanssinopettajaksi Savonia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2006. Hän on toiminut tanssinopettajana mm. Kajaanin Tanssiteatterissa sekä Tanssiin kutsu-Elwa Molinilla Tampereella. Tiina-Marian opetuksessa korostuu vahva fyysisyys ja tekemisen meininki. Tiina-Maria on suorittanut varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot Savonia Ammattikorkeakoulussa. Hän toimii Kuopion Tanssistudion varhaiskasvatuksen vastaavana opettajana.

RIIKKA JANHONEN

riikka@kuopiontanssistudio.fi

Riikka on opettanut Tanssistudiolla vuodesta 2012. Hän haluaa innostaa ja rohkaista oppilaita kokeilemaan rajojaan sekä auttaa ymmärtämään ja oppimaan tanssin ja koreografian eri puolia, kuten ilmaisua. Opettajana Riikka on kannustava ja innokas, joten tunnilla on varmasti reipas ja hyvä meininki! Tunnit ovat monipuolisia ja hauskoja, ja jokaiselle annetaan mahdollisuus kehittyä omaan tahtiin. Riikka toimii hip hopin, showtanssin sekä jazztanssin opettajana. Riikka valmistuu tanssinopettajaksi Savonia Ammattikorkeakoulusta keväällä 2019.

MARI IHANUS

Olen Mari ja tanssinut aina.  Ihan parasta on se, kun liike tulee läpi, hujahtaa yli ja vie jalat mennessään 🙂 Fiilis on voimakas ja sen vietäväksi on hyvä heittäytyä!

Vuonna 2012 valmistuin Savonia-ammattikorkeakoulusta tanssipedagogiksi ja sen jälkeen työskennellyt tanssinopettajana ja apulaisrehtorina Savonlinnan musiikki- ja tanssiopistossa. Opetuksessa koen tärkeäksi tunnustaa eri tanssityylien ja traditioiden tuomat mahdollisuudet, sekä rohkaista oppilaita heidän omassa liikeilmaisussaan. Itsensä liikoonpistäminen unohtamatta ergonomiaa, tekniikkaa ja hauskan pitoa ovat tunnillani tekemisen kulmakiviä. Lämpimästi tervetuloa!

VILMA KÄRKKÄINEN

”Jokaisella meillä on omat vahvuutemme ja tapamme liikkua. Ole rohkeasti oma itsesi ja tuo se esille, koska juuri se tekee tanssista kiinnostavaa ja ainutlaatuista.”

Vilma on Jyväskylästä kotoisin oleva tanssija ja tanssinopettaja.Hän on kehittänyt itseään monipuolisesti jazz- ja nykytanssin lisäksi katulajeissa sekä Suomessa että ulkomailla. Vilmalla on useiden vuosien kokemus esiintymisestä ja hän on toiminut tanssijana ja koreografina erilaisiin tapahtumissa, katselmuksissa sekä kilpailuissa. Hän on ollut mukana myös ohjelmaformaateissa Pakko tanssia ja Talent Suomi.

Vilman tyyliin kuuluu eri lajien fuusioiminen sekä opitun ja uuden liikkeen vuorovaikutus. Tunneilla työstetään kehon ja liikkeen suhdetta musiikkiin eri liikelaajuuksia ja dynamiikkoja tutkien. Opettajana Vilma on iloinen ja haluaa kannustaa oppilaita heittäytymään ja etsimään omaa tapaansa liikkua. Tärkeintä on keskittyä siihen, miltä liike tuntuu. Vilma aloittaa opinnot Savonia Ammattikorkeakoulun tanssinopettajalinjalla syksyllä 2018.