Taiteen perusopetus

Kuopion Tanssistudio on toteuttanut tanssin taiteenperusopetusta Kuopiossa jo vuodesta 1992 lähtien. Tänä päivänä opetus perustuu tanssikoulun yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan, jonka on hyväksynyt Kuopion kaupunki.

Suomessa on taiteenperusopetusjärjestelmä, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta. Opetushallitus on laatinut taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta yksittäiset opetuksen toteuttajat laativat omat opetussuunnitelmansa. Kuopion kaupunki on hyväksynyt Kuopion Tanssistudion opetussuunnitelman ja myöntänyt tanssikoululle tanssin yleisen ja laajan oppimäärän toteuttamisluvan kesäkuussa 2018. Kuopion kaupunki tukee opetuksen antamista vuosittain jaettavalla avustuksella.

Tanssin taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää tanssinopetusta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tanssikoulu huolehtii opetussuunnitelman mukaisesti oppilaan etenemisestä tasolta toiselle vuosittain. Opetusta arvioidaan niin toteuttajan kuin järjestäjänkin toimesta, jotta opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet toteutuvat. Koulussa työskentelevät opettajat ovat ammattikoulutuksen saaneita tanssipedagogeja ja koulutuksessa olevia tanssinopettajaopiskelijoita.

Tanssin taiteenperusopetuksen oppimääriä on kaksi. Yleinen oppimäärä käsittää 500h ja laaja oppimäärä 1300h opetusta. Yleinen oppimäärä tähtää tanssin ja harrastamisen ilon löytymiseen ja perustaitojen kehittymiseen yleisellä tasolla. Laajan oppimäärän opinnot ovat pidemmälle tähtääviä ja tavoitteellisia ja niistä valmistuttuaan oppilas voi halutessaan suunnata tanssialalle. Kun oppilas on saanut oppimäärään edellytettävät opinnot tehtyä, hän saa opinnoistaan todistuksen.

Oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin voi tarkemmin tutustua tanssikoulun opetussuunnitelmassa, joka löytyy oheisesta linkistä.

www.peda.net/kuopio/taiteen-perusopetus