Tanssistartti

Tanssistartti on tunti, jossa lapsi pääsee tutustumaan tanssin maailmaan eri lajien kautta. Tunti koostuu eri tanssilajien alkeisharjoitteista, jotka opettaja valitsee ryhmän kiinnostuksen kohteita ja taipumuksia kuunnellen. Tunnin tavoite on innostaa liikkumaan musiikin tahtiin ja mahdollistaa lapsen oman itseilmaisun ja kehollisten taitojen kehittymisen. Tanssistartti on ensimmäinen askel tanssin polulla ja sopii kaikille harrastusta aloittaville oppilaille.

Ryhmät ja tasot

Ikäryhmät:

7-9v.
Yli 9v.

Tasot

Alkeet