Baletti alkeet
8+

Baletin alkeistunnilla harjoitellaan tangossa ja keskilattialla, opetellaan tilassa liikkuvia diagonaaliharjoituksia sekä tehdään koreografiaa. Baletin alkeistunti edellyttää lapselta jo enemmän keskittymiskykyä, koska tunnin sisältö on tavoitteellisempi. Esiintymistä harjoitellaan osallistumalla tanssikoulun oppilasnäytöksiin tai avoimien ovien päivään.
Tunti soveltuu esibaletin käyneille ja kokonaan uusille aloittajille. Baletin alkeet tunnilla käydään lapsen harrastustaustasta riippuen 1-2 vuotta.

Baletin alkeet ovat taiteen perusopetuksen opintoja.

 

Baletin alkeet 8+ ryhmä alkaa 17.8. 

 

Tunnit ovat torstaisin klo 17.00-18.00. Opettajana toimii Sofia Jaakkola.