Osana koronaviruksen leviämisen estämistä valtioneuvosto on valmiuslain nojalla antanut 17.3.2020 asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (126/2020). Asetus tuli voimaan 18.3.2020 ja on voimassa 13.4.2020 saakka.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 18.3. julkaisemassa uutisessa asiasta taiteen perusopetuksesta todetaan seuraavaa: Jos taiteen perusopetuksesta annetun lain 2 pykälässä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ei ole mahdollista järjestää laissa tarkoitettua koulutusta muulla tavoin kuin lähiopetuksena, koulutuksen järjestäjän ei tarvitse järjestää koulutusta. Lasten ja nuorten tavoitteellisen ja pitkäjänteisen eri taiteenalojen opiskelun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi taiteen perusopetus suositetaan järjestettävän mahdollisimman laajalti lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla.

Kuopion Tanssistudio aloitti tanssin etäopetuksen valmistelut perjantaina 13.3 ja maanantaista 23.3 alkaen olemme alkaneet jakaa etäopetusmateriaaleja koulumme oppilasryhmille. Opetus toteutetaan tällä hetkellä video-opetuksena. On-line striimauksen mahdollisuuksia ja soveltuvuutta selvitetään parhaillaan.

Olemme sitoutuneet toimimaan opetushallituksen suositusten mukaisesta tässä haastavassa tilanteessa ja pyrimme ratkaisemaan etäopetuksen niillä resursseilla, jotka meillä on tällä hetkellä käytössä. Kaikki tanssikoulun opettajat ovat ottaneet tämän mittavan haasteen avosylin vastaan, ja meidän kaikkien tahtotila on mahdollistaa tanssiharrastuksen jatkuminen niin kotioloissa kuin ulkosallakin. Uskomme, että taiteen perusopetus tuo mukanaan kivaa vaihtelua ja voimavaroja tähän haastavaan tilanteeseen.

Toivomme, että kaikki oppilaat ja vanhemmat ottavat tekemämme etämateriaalit avosylin vastaan ja ammentavat niistä iloa arkipäivään. Tanssi ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, se kulkee jokaisen harrastajan mukana. Me jatkamme täällä etäopetuksen kehittämistä eteenpäin, mutta iloitsemme siitä, mitä olemme saaneet jo näin lyhyessä ajassa aikaan. Kokonaisen uuden systeemin kehittely on ravistellut ajatteluamme perusteellisesti.  Työskentely jatkuu suurella sydämellä ja innostumme uusista mahdollisuuksista koko ajan enemmän. On selvää, että henkilökohtaista kohtaamista salissa ei voida korvata videoyhteydellä, mutta tässä hetkessä ja tilanteessa se on mahtava mahdollisuus.

Pysytellään kotona ja huolehditaan toisistamme ja terveydestämme.

Terveisin Kuopion Tanssistudion väki