Tanssilajit

Kuopion Tanssistudiolla voit harrastaa tanssia tanssin taiteenperusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän opinnoissa.

Yleisen oppimäärän opinnot koostuvat tanssin yhteisistä opinnoista sekä teemaopinnoista, joiden yhteenlaskettu laajuus on 500h. Laaja oppimäärä koostuu tanssin perusopinnoista (800h) ja syventävistä opinnoista (500h).

Opintojen rakenne muodostuu oppllaan oman kiinnostuksen mukaisista opinnoista, jotka
etenevät tasolta toiselle. Lisätietoa opetussuunnitelmasta saa tanssikoululta ja oheisesta linkistä:

www.peda.net/kuopio/taiteen-perusopetus

Tasomääritys:

Alkeet: alkeistason tunnit soveltuvat oppilaille, joilla ei ole aiempaa kokemusta tanssin harrastamisesta, tai tausta on muussa liikunnallisessa harrastuksessa.

Alkeisjatko: alkeisjatko tasolle siirrytään, kun takana on 1-2 vuoden alkeisopinnot, lajista riippuen.

Keskitaso/taso 1: tasolle siirrytään kun takana on vähintään 1 vuosi alkeita ja 1 vuosi alkeisjatkotason opintoja. Keskitason ja tason 1 opintoja käydään keskimäärin 2 vuotta. Tasolta toiselle siirtymisen päättää aina opettaja.

Perustaso/taso 2: tasolle siirrytään kun takana on vähintään 4 vuoden tanssiharrastus. Peustason ja tason 2 opintoja käydään keskimäärin 2-3 vuotta. Tasolta toiselle siirtymisen päättää aina opettaja.

Jatkotaso/taso 3: tasolle siirrytään, kun takana on vähintään 6 vuoden tanssiharrastus. Jatkotasolle etenemisestä päättää aina opettaja.

Avoin taso: tunti on avoin kaikille kiinnostuneille taustasta riippumatta. Tunnin sisältö muokataan läsnäolijoille sopivaksi.

Lastentanssi 3 – 6v

Lastentanssin tavoitteena on kehittää lapsen luontaista luovutta ja ilmaisua. Tunnit kehittävät lapsen motoriikkaa ja ketteryyttä sekä lisäävät varmuutta perusliikuntataitoihin. Oppiminen on monipuolista koska tuntien sisällöt koostuvat liikeharjoitteista, musikaalisuutta kehittävistä tehtävistä, luovista harjoitteista sekä tanssisisältöisistä peleistä ja leikeistä. Tunneilla opetellaan toimimaan ryhmässä ja noudattamaan tanssitunnin sääntöjä. Lastentanssi jaotellaan kahteen ikäryhmään: lastentanssi 3-4v sekä lastentanssi 5-6v. Tanssitunneille ilmoittaudutaan lapsen sen hetkisen iän mukaan.

Dancemix 6-8v

Dancemix-tunti on suunnattu lapsille, jotka haluavat tutustua monipuolisesti eri tanssilajeihin. Dancemix tunnit ovat vauhdikkaita ja sisältävät erilaisia harjoitteita, joissa oppilaan liikkellisiä vahvuuksia kehitetään monipuolisesti. Tunnilla käytetään monipuolisesti erityylisiä musiikkeja, jotka mahdollistavat yksilöllisen liikkumistavan kehittymisen jo lapsesta alkaen. Oppilaat jatkavat lastentanssista jo opittujen luovien harjoitusten kehittämistä eteenpäin ja näin oppivat luomaan omaa liikemateriaalia ja tekemään omia tansseja.

Esibaletti 6-8v.
Esibalettitunti on rauhallinen, baletin alkeisiin tutustuttava tunti. Tunnilla harjoitellaan balettikulttuuriin liittyviä tuntisisältöjä ja toimintatapoja sekä tutustutaan alustavasti baletin tekniikan alkeisiin. Tunnilla harjoitellaan balettiin kuuluvia perusliikeratoja ja liikkumisen estetiikkaa kulttuuriin kuuluvien musiikkien tahdissa lasten omaa luovuutta unohtamatta.

Tanssistartti show/street
Tanssistartti tunnit ovat tarkoitettu oppilaille jotka haluavat aloittaa tanssin harrastamisen, mutta eivät vielä tiedä mikä laji olisi itselle mieluinen ja sopiva. Tanssistartti show/street tunneilla tutustutaan niin showtanssin kuin hiphopin perusteisiin ja opetelllan molempien lajien alkeita. Tunti on matalan kynnyksen tunti, jossa on harrastukseen on helppo päästä kiinni ilman paineita.

Baletti/Nuorisobaletti/Aikuisbaletti

Balettitunneilla harjoitellaan klassisen baletin tanko-ja keskilattiatekniikkaa kohderyhmälle sopivalla tavalla. Baletti lajina kehittää voimaa ja venyvyyttä, sekä oppilaan musikaalisuutta ja esteettistä kehoilmaisua. Bal#tti on hyvä pohja kaikelle tanssin harrastamiselle ja erinomainen tukilaji mm. luistelulle ja voimistelulle. Osa baletin ikäryhmistä toteutetaan kaksi kertaa viikossa. Tällöin oppilaita edellytetään osallistumaan molemmille tunneille.

Tanko 1/2/3
Balettitunteihin kuuluvat eri tasoissa järjestettävät tankotunnit. Tunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä tangon äärellä. Tunnit soveltuvat oppilaille, jotka joko haluavat treenata enemmän viikossa balettia tai haluavat saada perustanssitekniikkaansa tukea ja vahvistusta. Tankotuntien tasomääritys 1/2/3 on linjassa tuntien yleisen tasomäärittelyn kanssa.

Nykyjazz

Nykyjazz on yhteisnimike tunneille, joissa toteutetaan sekä nykytanssin että jazztanssin sisältöjä. Nykytanssin ja jazztanssin tarkemmat tuntisisällöt eriteltyinä alla.

Nykytanssi

Nykytanssitunnit sisältävät monipuolisia harjoitteita, jotka kehittävät oppilaan kehonkäyttöä, tilanhahmotusta ja kykyä työskennellä ryhmässä. Tuntien tavoite on antaa oppilaalle mahdollisimman laaja kuva tanssista ja saada esiin liikkumisen riemu. Tunneilla työskennellään perustanssitekniikan parissa, tehdään luovia harjoitteita sekä tutustutaan tanssiakrobatiaan. Tuntien sisältöön kuuluu myös koreografian harjoittelu ja oman liikemateriaalin luominen.

Jazztanssi

Jazz on vauhdikas ja musikaalinen tanssilaji. Tunneilla painotetaan rytmiä, musiikin kuuntelua ja jazzille ominaisten liikkeiden sekä tekniikan osaamista. Välillä tunneilla irrotellaan improvisaation avulla. Jazztanssi sisältää paljon ns. perusliikerepertuaaria, johon kuuluu paljon liikkuvia askeleita, erilaisia piruetteja ja pyörähdyksiä sekä laaja valikoima hyppyjä. Tanssikoreografian harjoittelu on tärkeä osa tuntia.

Showtanssi/Lyrical jazz

Showtanssitunti on aina opettajansa näköinen.Tunnilla tehdään monipuolisia ja vauhdikkaita tanssisarjoja perustekniikkaharjoituksia unohtamatta. Tunnilla voi olla vaikutteita mm. latino, disco ja jazztanssista, mutta yhtälailla sisältöä voidaan ammentaa nyky- ja streettansseista. Showtanssin ydinsisältö painottaa

esiintymiseen ja roolityöskentelyyn tanssin kautta. Erilaisten tarinoiden kertominen tanssin kautta on showtanssin parasta antia. Laji vahvistaa yksilöllistä tekniikkaa ja painottaa kokonaisvaltaista ilmaisua.

Hip-hop

Hip hop -tunneilla pääset tutustumaan katutanssikulttuuriin, joka on syntynyt 1970-luvulla New Yorkissa. Tanssitunnit sisältävät lämmittelyn ja lihaskunnon lisäksi erilaisia bounce- ja grooveharjoituksia, tilassa liikkumista, koreografian tekemistä sekä freestyleharjoitteita, joiden avulla voit hyödyntää tunnilla oppimaasi oman tanssityylin kehittämisessä.

Kehonhuolto

Tunti on tanssinharrastajan tukilaji, joka kehittää keskustan hallintaa, aukikiertoa ja ylipäätään tanssissa tarvittavaa lihashallintaa. Tunnilla tutustutaan erilaisiin harjoitteisiin, joita harrastaja voi myös itsenäisesti toistaa sekä lämmittävinä että kehoa huoltavina harjoitteina. Tunneilla perehdytään myös liikkuvuuden kehittämiseen sekä omaa hyvinvointia edistäviin harjoitteisiin, jotka sopivat kaikille taustasta riippumatta.

House
House on energinen katutanssityyli, joka syntyi alunperin 1980-luvun lopulla Yhdysvalloissa. Nykyisen muotonsa tanssi on saanut kulttuurien sulautuessa New Yorkin klubeilla. Tanssissa on vaikutteita mm. afrosta, steppauksesta, salsasta, breakdancesta ja lindyhopista. Sitä tanssitaan House-musiikkiin tai muuhun vastaavaan klubi-musiikkiin. Tunneilla harjoitellaan lajiin kuuluvia perusaskeleita ja yhdistelmiä sekä koostetaan niistä pidempiä koreografioita. Tunneilla on hyvä ja vauhdikas meininki, johon on helppo päästä mukaan.

Opintoneuvontaa ja lisätietoja numeroista 044-356 6991 ja 050-571 8187